AGRO-TARG 2008
Targi Rolnicze AGRO-TARG 2008
01.06 Kalsk

Oferty handlowe firm rolniczych, doradztwo rolnicze w zakresie produkcji rolniczej, ¶rodki ochrony ro¶lin, nawozy, pasze.

Organizator: Lubuski O¶rodek Doradztwa Rolniczego w Kalsku
66-100 Sulechów
tel. (0-68) 385-20-91, 385-28-68

Miejsce imprezy: Lubuski ODR w Kalsku