Agro Pomerania 2008
Barzkowickie Targi Rolne Agro Pomerania 2008
12-14.09 Barzkowice

Maszyny i urz±dzenia rolnicze, ¶rodki produkcji, przetwórstwo, sprzęt ogrodniczy, materiał szkółkarski, mała architektura ogrodowa, zwierzęta hodowlane.

Organizator: Zachodniopomorski O¶rodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice 1 tel. (0-91) 561-37-01 faks (0-91) 561-37-91 e -ma il:

Miejsce imprezy: Zachodniopomorski ODR w Barzkowicach